Tús á chur le MA iriseoireachta nua trí Ghaeilge agus comhghuaillíocht bunaithe idir OÉ, Gaillimh agus RTÉ

Tá cúrsa MA nua á chur ar fáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i gcomhar le RTÉ.