‘Tráth na cinniúna’ do TG4 agus maoiniú breise á lorg chun stop a chur leis an laghdú ar a lucht féachana

Deirtear i gcáipéis straitéise nua de chuid TG4 nár chóir ‘beag is fiú a dhéanamh de scála na ndúshlán atá le sárú’ ag an stáisiún atá ag iarraidh a mheánsciar den lucht féachana náisiúnta a mhéadú go dtí 2.2% faoi 2022