TG4 ar an séú caineál is mó lucht féachana den chéad uair – figiúirí nua

1.84% an meánsciar den lucht féachana a bhí ag TG4 in 2019