Tábhacht níos mó leis na heachtraí gan choinne i ré na dteachtaireachtaí réamhullmhaithe

Dá mhéid iarracht dá ndéanann polaiteoirí smacht a choinneáil ar a bhfeachtas, tarlóidh rud éigin i gcónaí a chuirfidh dá mbuille iad