Scrúduithe amháin don Ardteist agus don Teastas Sóisearach i mbliana

Beidh roghanna breise i gceist leis na scrúduithe i mbliana mar chúiteamh do dhaltaí ar na deacrachtaí a bhí acu de dheasca na paindéime