Pleananna Gaeilge do scoileanna Gaeltachta le haontú ag príomhoidí agus oifigigh pleanála teanga

Tá treoracha nua tugtha ag an Roinn Oideachais do scoileanna Gaeltachta faoi conas is fearr obair as lámha a chéile ar son na Gaeilge le lucht pleanála teanga agus naíonraí