Plé á dhéanamh ar ‘iachall’ a chur ar dhaltaí i scoileanna Gaeilge agus Gaeltachta siollabas nua a dhéanamh

Deir an Roinn Oideachais go bhfuil an tslí a gcuirfear an dá shiollabas Gaeilge Ardteiste i bhfeidhm i scoileanna Gaeilge agus scoileanna Béarla fós á plé