Pé is maith leat nó nach maith leat é, tá dualgas ar chraoltóirí gan tuairimí áirithe a fhágáil ar lár

Tá níos mó brú á chur ar chraoltóirí le blianta beaga anuas an prionsabal go mbíonn cead cainte ag daoine ar an dá thaobh de scéal a chur ar leataobh