Páipéar samplach ‘ailtéarnach’ Gaeilge curtha faoi bhráid Choimisiún na Scrúduithe Stáit

Tá éileamh á dhéanamh ag múinteoirí go ndéanfaí na páipéir shamplacha Ghaeilge don tsraith shóisearach a tharraingt siar