Oilibhéar Cromail – fear nach bhfaigheann cothrom na Féinne

Ní go rómhaith a ghlactar le teoiric ár gcolúnaí gur ó dhuine de shaighdiúirí Chromail a shíolraigh sé