Oifigeach Gaeilge Gaillimh 2020 i measc na mball foirne a bhfuil a bpost caillte acu

Dúirt Gaillimh 2020 nach bhféadfaí aon soiléiriú a thabhairt faoi na himpleachtaí a bheadh ag an ngéarchéim Covid-19 ar imeachtaí Gaeilge na féile