‘Níor cheart airgead poiblí do scoileanna a thabhairt d’eagraíochtaí príobháideacha’ – Stiúrthóir GRETB

Deir Tomás Mac Pháidín, Stiúrthóir Scoileanna Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin, go raibh ‘deacrachtaí go leor’ ann le 50 bliain anuas nuair a cuireadh scoileanna faoi úinéireacht phríobháideach agus nár cheart a leithéid a dhéanamh feasta