Níl ann ach teist eile i gcampa samhraidh na dtuismitheoirí

Teist seasmhachta ocht seachtaine atá i gcampa samhraidh na dtuismitheoirí atá faoi lán seoil faoi láthair