Náire shaolta é go bhfuil cainteoirí óga Gaeilge neamhliteartha ina dteanga dhúchais

Tá sé in am siollabas Gaeilge d’fhoghlaimeoirí a bheith ann chomh maith le hábhar eile a dhíreodh ar an teanga do chainteoirí líofa agus lánchead ag daltaí ar mhian leo an péire a dhéanamh don Ardteist agus do scála draíochta mursanta an CAO