Na 10 ngaelcholáiste agus na 10 n-iarbhunscoil Ghaeltachta ‘is fearr’

Tá ocht scoil lán-Ghaeilge i measc an 50 scoil ‘is fearr’ sa Stát i dtáblaí nuachtáin