‘Monolingualism is the illiteracy of the 21st century’ – rabhadh tugtha gan baint de stádas na Gaeilge don Ardteist

Tá aighneachtaí láidre curtha ag saineolaithe oideachais agus eagraíochtaí teanga faoi bhráid an NCCA atá i mbun athbhreithniú a dhéanamh ar an tsraith shinsearach