Mar scríbhneoir, mar léitheoir agus mar léirmheastóir aireoidh mé uaim Cois Life…

B’fhíorluachmhar an cúram cáiréiseach a rinne Cois Life do na saothair a d’fhoilsigh siad