Is tábhachtaí eolas a bheith againn faoi stair na hÉireann ná searmanas cuimhneacháin ar bith

Tá fianaise luachmhar staire á ceilt orainn mar gheall ar neamhshuim an rialtais a ndualgas reachtúil a chomhlíonadh