Is furasta locht a fháil ar Ghaeilgeoirí a labhraíonn Béarla lena bpáistí ach ceist chasta í

In ainneoin bhuntáistí an dátheangachais agus bhuntáistí breise na Gaeilge ní mór a aithint go mbíonn cúiseanna éagsúla ag tuismitheoirí maidir lena ‘rogha’ teanga sa bhaile