Is baolach nach bhfuil aon údar buartha ag Ivan Yates faoin mbille teanga nua

Tá bille teanga níos téagartha agus níos treise ná Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 tuillte ag pobal na Gaeilge