‘IRISH PAPER 1 WAS SO SIMPLE I WALKED OUT HALF AN HOUR EARLY’ – daoine sásta go maith le scrúdú Gaeilge an Teastais Shóisearaigh

Dealraíonn sé nár chuir páipéir scrúdaithe Gaeilge an Teastais Shóisearaigh mórán anró ná stró ar scoláirí na hÉireann inniu