Geallúintí faoi bhonn reachtúil a chur faoi COGG caite i dtraipisí

Gealltar sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 go gcuirfear bonn reachtúil faoi COGG ionas go mbeidh an eagraíocht ábalta baill foirne a earcú