Fás an oideachais lán-Ghaeilge ina lánstad – figiúirí nua

6.3% de dhaltaí scoile an stáit a bhí ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge in 2016 agus 6.3% a bhí i gceist in 2020