Earnáil neamhspleách léiriúcháin na Gaeilge ‘an-leochaileach’  agus gá le tacaíocht bhreise – tuarascáil Rialtais

Deirtear i dtuarascáil nua a choimisiúnaigh an Rialtas go bhfuil sé ag breith crua ar chomhlachtaí léiriúcháin na Gaeilge agus na Gaeltachta coinneáil orthu agus an fhostaíocht a chuireann siad ar fáil a choinneáil mar atá