Dhá ollscoil san Ísiltír os comhair cúirte maidir le ró-úsáid an Bhéarla

Agus os cionn 60 faoin gcéad de chúrsaí ollscoile á múineadh trí mheán an Bhéarla san Ísiltír, deir brúghrúpa go bhfuil caighdeán an oideachais tríú leibhéal sa tír i mbaol, chomh maith le stádas na hÍsiltírise féin