Dhá fhadscannán Gaeltachta roghnaithe ag TG4 le cur ar aghaidh i gcomhair maoiniú €1.2 milliún an ceann

Saothair atá á bhforbairt ag Magamedia Productions agus ag Macalla Teo a roghnaíodh sa dara babhta den scéim Cine4