D’fhéadfadh go leagfaí dualgais i dtaobh na Gaeilge ar Google, Netflix, YouTube agus Facebook faoi reachtaíocht nua

Deir Príomhfheidmeannach an BAI, go gcaithfear dul i ngleic le ceist an easpa dualgas atá ar na meáin nua ó thaobh na Gaeilge