Coinneofar an Ghaeilge mar ábhar éigeantach – an tAire Oideachais

Tá ceist stádas na Gaeilge sa chóras oideachais go mór i mbéal an phobail i bhfianaise an athbhreithnithe atá á dhéanamh ag an NCCA ar leagan amach na hArdteiste