Coimisiún na Scrúduithe Stáit ‘sásta’ le páipéir Ghaeilge chonspóideacha

Tá go leor múinteoirí Gaeilge den tuairim go bhfuil na páipéir shamplacha nua don Ghaeilge sa tsraith shóisearach ródheacair, róchasta agus rófhada