Céasta cráite ag deáráil chuileoga cliste na dea-aimsire

Dá dhonacht í an phlá sa Bhíobla, ar a laghad bhí treoracha soiléire faighte ó Dhia ag Maois faoin gcur chuige ceart chun na cuileoga a dhíbirt