Cead pleanála le lorg roimh dheireadh na bliana do lárionad nua Gaeilge do chathair Bhaile Átha Cliath

€13 milliún atá geallta ag an Rialtas d’fhorbairt ionad Gaeilge ar fud na tíre ach níor caitheadh ach €77,115 den tsuim sin go dtí seo