‘Caithfidh an Roinn Oideachais a admháil ar dtús nach bhfuil Gaeilge ar bith ag formhór múinteoirí’

Pléadh ceist chaighdeán theagasc na Gaeilge sa chóras oideachais i dTithe an Oireachtais inné