Cá bhfuil na tithe sóisialta i nDún Chaoin, i bparóiste Mórdhach agus i bhFionn Trá?

Níl ó ana-chuid daoine ach deis chun maireachtaint sna pobail as ar fáisceadh iad