Beidh mise ag vótáil do Mhamó, ar aon chaoi…

Bíonn a léamh féin ag an uile dhuine ar céard atá féaráilte agus céard nach bhfuil aimsir thoghcháin