Beidh mise ag vótáil do Mhamó, ar aon chaoi…

Bíonn a léamh féin ag an uile dhuine ar céard atá féaráilte agus céard nach bhfuil aimsir thoghcháin

Beidh mise ag vótáil do Mhamó, ar aon chaoi…

‘Beidh mise ag vótáil do Mhamó, ar aon chaoi,’ a d’fhógair an Cailín Mór Beag aniar ó chúl an chairr agus droim láimhe tugtha aici leis an mballóid rúnda. Bhí sí ag déanamh iontais de na póstaeirí ar fad a bhí crochta ar na pólanna ar thaobh an bhóthair. 

‘Tá sé sin go deas,’ a d’fhreagair mé, ‘ach ní shílim go bhfuil Mamó ag seasamh sa toghchán, murar tháinig athrú ar an scéal i ngan fhios dom.’ 

‘Níl sé sin féaráilte,’ a dúirt sí, ‘ceapaim go ndéanfadh Mamó jab an-mhaith ar an team.’ 

‘Bí cinnte go ndéanfadh,’ a dúirt mé, ‘ach ní shílim go bhfuil aon suim ag Mamó a bheith thuas sa Dáil…Fan soicind, cén ‘team’ atá i gceist agat?’ 

‘Ó, an team atá na daoine ar na póstaeirí ag iarraidh a bheith ann,’ a mhínigh sí. 

‘Meas tú an bhfuil siad ag dul beagáinín thar fóir leis na póstaeirí?’ a d’fhiafraigh Beainín na Naíonáin Bheaga agus í ag cur a spéic féin isteach sa gcomhrá. 

‘D’fhéadfadh daoine a bheith ag ceapadh go bhfuil an iomarca gaisce acu agus pictiúirí crochta acu chuile áit.’ 

‘Is dóigh nach gaisce é, ach go bhfuil siad ag iarraidh go n-aithneoidh daoine iad nuair a bheidh siad ag caitheamh vóta.’ a dúirt mé agus an fíorbheagán tuisceana atá agam ar chúrsaí toghchánaíochta á roinnt go fial agam leis an gcéad ghlúin eile. 

‘Hmmm,’ a deir sí, is ní shílim go raibh sí ar aon tuairim liom. 

‘Tiocfaidh ná póstaeirí anuas théis an toghcháin, ar aon nós,’ a dúirt mé. 

‘Cén fáth nach bhfuil aon phóstaer thuas ag Mamó?’ a d’fhiafraigh an Cailín Mór Beag ansin agus í fós i mbun pleanála d’fheachtas toghchánaíochta Mhamó, i ngan fhios don iarrthóir féin, is fiú a rá. 

Sílim, agus d’fhéadfaí mé a cheartú ar an gceann seo, ach sílim, nár mhór, ar a laghad go mbeadh a fhios ag an iarrthóir go bhfuil a n-ainm curtha sa hata le seasamh sa toghchán. Sílim gur ceann de bhunchlocha an phróisis é an píosa sin den scéal. 

Níorbh ea, dar leis an gCailín Mór Beag ina ról nua mar bhainisteoir ar fheachtas toghchánaíochta Mhamó. ‘B’fhéidir nach bhfuil Mamó rómhaith ag dathú,’ a dúirt sí, ‘d’fhéadfadh mise an póstaer a dhathú di agus é a chrochadh suas agus bheadh daoine in ann vótáil di.’ 

‘Tá tú an-lách,’ a deir mé, ‘ach ní shílim go bhfuil Mamó ag iarraidh seasamh sa toghchán.’ 

‘Agus,’ arsa Beainín na Naíonáin Bheaga, ‘ní fhéadfaidh tú vótáil ar aon nós, tá tú ró-óg!’ 

‘Céard?’ a d’fhiafraigh an Cailín Mór Beag agus geit bainte aisti. 

‘Níl aon chead ag páistí vótáil!’ arsa Beainín na Naíonáin Bheag agus údarás ina glór. 

‘Níl sé sin féaráilte!’ a dúirt an Cailín Mór Beag. ‘A níl, a Mhamaí?’ 

Fág freagra ar 'Beidh mise ag vótáil do Mhamó, ar aon chaoi…'

  • Niall na Naoi bPiontaí

    Scribhneoireacht den scoth 7 ar fheabhas! :-)