Beidh díoltas ag pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta fós…

Níor dhruid Gáia doras amháin nár oscail sí doras eile, agus cad é an dream is mó a bhain úsáid as an rothar lena gcúis a chraobhscaoileadh ach lucht na Gaeilge?