ATHRÚ AERÁIDE – An mbeidh lá eile ag an long phaisinéirí?

AN SAOITHÍN AERÁIDE: b’aoibhinn leis an Saoithín Aeráide taisteal trasna an Atlantaigh gan dochar a dhéanamh don timpeallacht, ach ní hionann agus Greta Thunberg, níl ar a chumas bád seoil agus criú a eagrú dó féin