An baol ann go bhfaighidh an Ghaeilge bás sa Ghaeltacht fad is atá ‘tvuíteanna deasa’ á gcur amach fúithi

Deir leascheannaire an Chomhaontais Ghlais Catherine Martin go bhfuil an cur chuige lochtach céanna ag an Rialtas i leith ghéarchéim na Gaeltachta is atá acu i leith ghéarchéim na timpeallachta