An 20 baile Gaeltachta is ‘slachtmhaire’ sa chomórtas Tidy Towns

Fuair ocht mbaile Gaeltachta os cionn 300 marc as 470 i gComórtas na mBailte Slachtmhara 2019