Ag ‘teip’ ar an tsraith pictiúr agus cúrsa Gaeilge nua na hArdteiste – tuarascáil NCCA

Is beag difríocht in aon chor a rinne an t-athrú mór a rinneadh ar scrúdú Gaeilge na hArdteiste in 2012 ar chaighdeán Gaeilge labhartha nó scríofa na ndaltaí