20% de mhúinteoirí atá á bhfostú chun Gaeilge a theagasc neamhcháilithe

Tá an Ghaeilge ar an ábhar is measa atá buailte ag an ngéarchéim soláthar múinteoirí, dar le Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha