Bíonn an bhochtaineacht faoi cheilt chuile thaobh dínn

Cé aige a mbeadh a fhios ag breathnú ar na mná i siopa Penneys cé acu a rabhadar ag réiteach le dul go Lanzarote, nó an rabhadar ag réiteach don chuairt sheachtainiúil ar Phríosún Mhuinseo?