Seo cur síos ar bhoscaí 2 agus 3. Déan iarracht na bearnaí a líonadh.
2) Chuaigh Peadar síos staighre agus gur thit sé nuair a chonaic sé go raibh an teach faoi uisce.
Tháinig crith air.
Ní raibh a fhios aige céard a dhéanfadh sé.
Bhí sé in /i gcruachás ceart.

3) Rith sé go dtí an bhfuinneog ar luas .
Chonaic sé beirt déagóirí, Máire agus Liam, ag suí ar an .
Thosaigh sé ag béiceadh orthu is a ghutha.
Bhí an tuile chomh ard sin nach raibh sé in ann an doras .