2) Bhí an-spéis ag Seán agus Pól a bheith sa iomána.
An lá dár , chuaigh siad chun cainte leis an Uasal Ó Sé.
Dúirt sé go mbeadh orthu obair a dhéanamh dá uathu a bheith ar an bhfoireann.
sé dóibh go mbeadh traenáil ar siúl tar éis na scoile dhá uair in aghaidh na .
Thug Seán agus Pól le fios leo a bheith páirteach.

3) D’oibrigh an fhoireann go dian ar feadh cúpla mí.
báite le hallas tar éis traenála.
Bhíodh an bainisteoir ag in ard a chinn is a ghutha agus é ag iarraidh iad a spreagadh.
Faoi mhí Aibreáin, bhí an sroichte acu.
Bhí an an-sásta leo.