Úsáid www.focloir.ie agus www.logainm.ie le cabhrú leat teacht ar na freagraí.
1      2            
          3      
        4        
      5          
  6              
              
            7    
              
              
              
       8     9      
              
              
              

T

1. (Faigh) mé bronntanas i gcomhair na Nollag.
6. Beidh post agam i rith an (samhradh).
8. An focal Gaeilge ar an bpíosa éadaigh ‘tie’.

S

1. Tá mo charr salach, ach tá bhur …. ceart go leor.
2. Seanfhocal. “Is geal leis an …. dubh a ghearrcach féin
3. An leagan Gaeilge atá ar an logainm Spiddal. An …
4. Focal Gaeilge eile ar ‘réasúnta’. Tosaíonn sé le ‘m’.
5. Ní raibh an scannán sin thar … beirte.
7. An chéad ainm atá ar an bhfile a chum an dán Mo Ghrá-sa (idir lúibíní).
8. Ní raibh cíos, … ná cathú orm tar éis na scrúduithe.
9. Seanfhocal. “Is … béal ina thost.