1      2         3   
  4               
               
    5        6       
               
 7                
               
8                 
         9        
10                 
               
               
               
               
               

T

1. Rinne mé é. Céard é an Modh Coinníollach?
6. An uimhir iolra don ainmfhocal 'bord.'
7. Tá an leabhar fágtha ar bhord an (múinteora)
9. An chéad ainm atá ar an bhfile a scríobh an dán 'Níl aon Ní.'
10. Seanfhocal. “An rud is annamh is...”

S

2. Rinneamar an-iarracht. Rinneamar ár seacht ....
3. An leagan Gaeilge don logainm 'Swords.'
4. Níor éist mé leis. Thug mé an chluas ... dó.
5. Céard í an Ghaeilge ar 'Economy.'
6. Seanfhocal. Beidh lá eile ann. “Beidh lá eile ag an ...”
8. Focal le brí cosúil le 'gearán' a thosnaíonn le'c'.