Seo cur síos ar bhoscaí 2 agus 3. Déan iarracht na bearnaí a líonadh.
2) Bhí Micheál agus Bríd sa .
Bhí clab ar an mbeirt acu.
Is cosúil sé nach raibh aon ar an bhfear.
Bhí sé ag caint ar a póca agus ní raibh aon aird á tabhairt aige ar an .

3) I bpreabadh bhí Colm acu.
Bhí an fear bocht gabháil trasna an ag trasrian coisithe.
Caitfidh sé go raibh an carr an-sciobtha go deo agus gur tháinig sé aniar ar Cholm.
Ba bheag nár as Micheál agus Bríd.