1          2         
               
  3               
               
 4      5            
               
6                 
          7       
      8           
               
       9          
               
        10         

Trasna:

1. Bhí scuaine ag doras na (pictiúrlann).
3. Cá (faigh) stampa ar an mbaile seo?
4. An Ghaeilge ar ‘Bangor.’
6. An Ghaeilge ar ‘childish.’
8. Bhuaigh mé An Crannchur Náisiúnta. Bhí mo chóta ??? déanta.
9. Sa ghearrscéal Dís tá an bhean ???. Tosaíonn sé le ‘b.’
10. Ní raibh ag éirí go maith le Micheál le blianta ach tá sé ag ??? sa tsaol anois.

Síos:

2. An uimhir iolra don ainmfhocal ‘amharclann.’
5. Baineadh ??? asam nuair a chonaic mé cé a bhuaigh an comórtas amhránaíochta.
7. Bhíomar ar fad báite le ??? tar éis an chluiche.