1       2           
              
              
 3               
              
    4     5         
              
 6            7     
              
           8     
   9             
              
       10         

Trasna:

1. An (feic) sé Bríd go minic anuraidh.
3. Ceann de an téamaí atá sa ghearrscéal An Gnáthrud.
4. Thosaigh an cruinniú ag imeacht chun (leadrán).
6. Tá sé an-fhiosrach. Bíonn a ??? sáite aige i gcúraimí daoine eile.
8. Bíonn sé ag gearán an t-am ar fad. Tá sé ag ??? as dom.
9. Níl réiteach na (fadhb) agam.
10. An Ghaeilge ar ‘tears.’

Síos:

2. Tá sé ag iarraidh ardú céime a fháil ach níl sé ag iarraidh obair bhreise a dhéanamh. Tá an ??? agus a luach uaidh.
5. An Ghaeilge ar ‘Celbridge.’ Cill ???
7. Níl aon teilifís (múch) aige go fóill.