1     2   3        4       
    5               
6                   
                 
            7       
  8          9         
        10           
                 
                 
                 

Trasna:

2. Tá bhur (cótaí) ar fad fliuch.
6. Tá doras na (saotharlann) ar oscailt.
7. Bhíos ag imirt snúcair le Liam. Fuaireas an … is fearr air.
8. Cé go bhfuil aithne … agam ar Mháire níor cuireadh in aithne sinn riamh.
10. An Ghaeilge ar an bhfocal ‘hate.’ Tá an … agam ar an Mata!

Síos:

1. Tá a fhios agam nach dteastaíonn ó Sheán an obair sin a dhéanamh. Tá sé ag tarraingt na … le seachtain.
3. An Ghaeilge ar an logainm ‘Enniscorthy.’ Inis…
4. Ní (feic) mé Seán arís go dtí an Nollaig.
5. Tá na scrúduithe ar leac an dorais againn agus tá gach duine buartha fúthu féin. “Tá gach duine ag tarraingt uisce ar a … féin.
9. Céard a bhí an fear ag glanadh da spád sa dán ‘An tEarrach Thiar.’